Etikete göre Makaleler:
Kalıtsal Kalp Hastalığı

Çarşamba, 16 Mart 2016 16:29

Kalıtsal Kalp Hastalığı

Kalıtsal Kalp Hastalığı Nedir ?

Kalıtsal kalp hastalığı terimi kan dolaşım sisteminde meydana gelen doğumda veya daha sonra tanımlanabilen, doğuştan olan fonksiyonel veya yapısal bozukluklardır. Kalıtsal kalp hastalığı tüm canlı doğumlarda % 0.5 – 0.8 oranında gözlemlenmektedir.

Kalıtsal kalp hastalıkları siyanotik ve asiyanotik olarak iki ana grupta sınıflandırılmaktadır. Siyanozlu kalıtsal kalp hastalıklarında siyanoz gelişimi gözlemlenir. En sık karşılaşılan ve tanı koyulan asiyanotik kalıtsal kalp hastalığı atriyal septal defekt (ASD) ve ventriküler septal defekt (VSD)’dir.

Sayfa Kategorisi: » Kalp hastalıkları