Etikete göre Makaleler:
Yoga

Çarşamba, 16 Mart 2016 00:01

Yoga

İçindekiler:

  • 1. Patanjali'nin Yoga Sutralarına göre Yoga'nın sekiz bölümü
  • 2. Yoga'nın Tarihi
  • 2.1 Patanjali'nin Yoga Sutra'ları
  • 3. İlgili maddeler
  • 4. Kaynaklar

Yoga (Sanskrit, Hindistan kaynaklı fiziksel ve zihinsel disiplinleri tarif etmek için kullanılan bir kelimedir. Aynı zamanda Hinduizm, Budizm ve Jainizm'de çeşitli meditatif uygulamalara da yoga adı verilmektedir. Hinduizm'de, altı geleneksel felsefe okulundan (āstika) biri olarak kabul edilir

Sanskrit dilinde yoga kelimesi pek çok anlama sahiptir; "kontrol etmek", "boyunduruk altına almak" veya "birleştirmek" anlamına gelen Sanskrit "yuj" kelimesinden türemiştir. "Kavuşma", "bir araya gelme", "birlik", "karşılaşma" ve "yöntem" olarak çevrilebilir. Yoga uygulayan veya yoga felsefesini takip eden kişiye yogi ya da yogini adı verilir. Yogini ifadesi "yogi"isminin dişil kullanımıdır.

Sayfa Kategorisi: » Yoga
Etiketler