Pazar, 20 Mart 2016 22:54

Berlin Alman Kalp Merkezi

Yazan
Öğeyi Oyla
(2 oy)

Berlin Alman Kalp Merkezi

berlin herzzentrum

Berlin Alman Kalp Merkezi (Alman: Deutsches Herzzentrum Berlin, DHZB) – Berlin'de kar amacı gütmeyen bir kamu vakfı olarak kurulmuş olan, bir tıp ve araştırma merkezidir. Merkez kardiyovasküler hastalıkların tedavisinin yanı sıra, kalp ve akciğer transplantasyonu alanında da uzmanlaşmıştır.

 

Genel bilgi

Alman Kalp Merkezi'nin binasının temeli 1983 yılında Berlin'de atılmış ve ilk ameliyat 1986 Nisan ayında gerçekleştirilmiştir. Şimdi DHZB'de yılda 3000'e kadar açık kalp ameliyatı ve kalp üzerinde 2.000'den fazla diğer işlemler, büyük damarlar ve göğüs organları operasyonları, yaklaşık 100'e kadar kalp ve / veya akciğer nakli ve doğuştan kalp hastalığı olanlar için yaklaşık 500 operasyon yapılmaktadır. Her yıl Merkez'de 8000 hasta yatarak ve 16.000 ayakta tedavı ediliyor. 1 Ocak 2011 tarihi itibari ile Berlin Alman Kalp Merkezi'nde 1700'e kadar kalp nakli gerçekleştirilmiştir ki, bunlardan 174 çocuklarda yapılmıştır, 135 çocuk da dahil olmak üzere 1668 kişide yapay kalp ameliyatı yapılmıştır. Berlin Alman Kalp Merkezi (DHZB) medeni hukuk kapasiteli sivil kurum olarak (kar amacı gütmeyen kamu vakfıdır: Berlin Alman Kalp Merkezi'nin yöneticisi ve başkanı birçok uluslararası tıp kurumlarının fahri doktor olan Prof. Dr Roland Hetzer'dir) . Alman Kalp Merkezi Berlin'de yerleşmektedir.Vakfın amacı – kalp cerrahisi ve kardiyoloji alanında tanı ve tedavi yürütmek amacıyla kamu sağlığı ve araştırmayı teşvik etmektir. Vakfın genel kuruluna Serbest Üniversitesi ve Humboldt Üniversitesi rektörleri, Sağlık meselelerinden sorumlu Berlin Senatörü, Almanya'daki bilim ve sanayinin bilinen temsilcileri dahildir. Vakıf , ulusal ve uluslararası kalp merkezleri ve akademik kurumlar ile yakın bağları korur. Vakıf, sadece toplumsal açıdan yararlı bir amac taşır ve kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. Berlin Alman Kalp Merkezi ve Charite Hastanesi arasında işbirliği anlaşması imzalanmıştır. Berlin Alman Kalp Merkezi'nin Almanya'da yaılan kalp nakli alanında büyük payı vardır. Bu program, Londra ve Paris'ten sonra dünyanın en büyük üç programı arasında yer alıyor. Alman Kalp Merkezi, farklı sürümleri geliştirme ve yapay kalplerin pratik uygulamasşnda dünyanın en büyük kurumudur. Merkez'de, 11 profesör ve 19 üniversite öğretim üyesi, 100 uzman doktor da dahil olmak üzere , 190 doktor görev yapmaktadır. Tıp Merkez'inde Türkçe konuşan doktor ve hemşireler vardır. Kalp Merkezi'nin hastaları arasında Rusya Federesyonu'nun ilk Cumhurbaşkanı B. N. Yeltsin, Gürcistan Patriği – II İlia da olmuştur. Berlin Alman Kalp Merkezi birçok uluslararası tıp kurumları ile işbirliği yapmaktadır.

Berlin Alman Kalp Merkezi aşağıdaki birimlerden oluşur

 1. Kalp Damar ve Göğüs Cerrahisi Kliniği
 2. İç Hastalıkları – Kardiyoloji Bölümü
 3. Klinik konjenital Kalp Kusurları / Pediatrik Kardiyoloji
 4. Anesteziyoloji Enstitüsü
 5. Ayakta Tedavi Merkezi


Merkezin Tesisleri

 1. 166 yatak (49'u Yoğun Bakımda)
 2. 150 yatak «Paulinenkrankenhaus Berlin» hastanesinde
 3. DHZB'de altı ameliyathane ve acil operasyonlar için ameliyathane
 4. Odalardan biri endovasküler ve hibrid işlemleri için X-ray sistemi ile donatılmıştır
 5. Ayrıca, iki ameliyathane «Paulinenkrankenhaus Berlin» hastanesinde
 6. Kardiyak kateterizasyon, koroner anjiyografi ve kateter müdahale ile tedavi için üç laboratuvar. Laboratuvarlardan biri Radyofrekans ve Soğuk ablasyon için bir navigasyon sistemi ile donatılmıştır.
 7. 1.5 ve 3 Tesla kapasitesine sahip iki MRİS
 8. Planlama, operasyon ve operasyon sonrası kontrol amaçlı kalbin üç boyutlu görüntüsünü veren bir adet iki dedektörlü (DoubleSource) 128-kesme cihazından oluşan kardiyak teşhis bilgisayar tomografisi.
 9. Transmiyokardiyal lazer revaskülarizasyonu için sistem

 

Kalp Cerrahisi Göğüs Cerrahisi ve Damar Cerrahisi Kliniği

Yöneticisi Tıp bilimleri doktoru, Prof. Dr. , Fahri Doktor Roland Hetzer'dir. Klinik'te haftanın yedi günü, 24 saat sekiz ameliyathane, acil ve plansız operasyonları için kullanılan 1 ameliyathanede AIC kullanarak yılda yaklaşık 3.000 operasyon, yaklaşık 2.000 diğer işlemler yapılıyor. Merkez , acil kardiyak bakım koordinatları akut miyokard veya aort diseksiyonu gibi acil operasyonlar yürütmektedir. Yoğun Bakşm Bölümü'nde 42 yatak bulunuyor. Çocuk Yoğun Bakşm Bölümün'de yedi yataklı bir oda vardır.

 

Bölümün ana faaliyetleri

1. Özellikle yüksek riskli hastalar için koroner cerrahisi (aortokoroner bypass greft)

Berlin Alman Kalp Merkezi'nde (DHZB'de) yürütülen tüm işlemlerin % 60 kadarını koroner arter bypass cerrahisi tutar. Sınırlı kardiyak ventriküler fonksiyonu ile yüksek riskli hastalarda KABG yürütmek kliniğin uzmanlık alanı oldu. 3000'den fazla böyle umutsuz hastaya geleneksel koroner bypass uygulandı.


2. Aort hastalıklarının tedavisi

Berlin Alman Kalp Merkezi'nde 1986 yılından bu yana 5.000 'den fazla hasta ameliyat edilmiştir. DHZB'de büyük anevrizmalarda operasyonlarda derin hipotermi ve bir dolaşım tutma yöntemi kullanılıyor. Yılda 100 endovasküler stent (damara destek için boru şeklinde bir çerçeve) yerleştiriliyor.


3. Kalp kapak cerrahisi

Özellikle dikkat kalp kapaklarının yeniden yapılanmasına verilir. Çocuklar ve ergenler için Berlin Alman Kalp Merkezi'nde 1987 yılından mevcut olan bir arteriyal homogreftler bankada saklanan insan kalp kapakları kullanılıyor. Doku bankası EUROTRANSPLANT şubesi olan BioImplantService (BIS), iştiraki ile birlikte kullanılıyor. Merkez'de yapılan operasyonlarda bazı durumlarda aort kapağı değiştirme Pocca yöntemine göre yapılır.


4. Kardiyak aritmi cerrahi tedavisi

Berlin Alman Kalp Merkezi kalp ritmini stabilize etmek için atriyal fibrilasyon ile eşlik eden modifiye operasyonlar sırasında MAZE yöntemi ("Labyrinth" yöntemi – intraoperatif yüksek frekans ablasyonu) uygular. Atriyal fibrilasyon zamanı yüksek frekanslı bipolar ablasyon sistemi kullanılmadan minimal invaziv kalp müdahaleleri yapılır.


5. Konjenital kalp kusurları ameliyatı

Berlin Alman Kalp Merkezi böyle hipoplastik sol ventrikül, tek ventrikül ve büyük damarların transpozisyonu dahil konjenital kalp hastalıklarının her türlüsünü tedavi eder. Prematüre bebekler (en küçük hasta 900 g ağırlığında), 110 ml arasında bir dolum hacmine sahip değiştirilmiş bir kalp-akciğer makinası kullanılarak Berlin Alman Kalp Merkezi'nde tedavi edilmektedir. DHZB'de 8000'den fazla konjenital kalp kusurları doğan bebeklerin, çocukların ve her yaştan yetişkinlerin yanı sıra, yaklaşık 200 kalp ve akciğer nakli ve 90'dan fazla yapay kalp takılması ameliyatı yapıldı. Neredeyse genellikle % 80 karmaşık (riskli) operasyon AIC kullanılarak gerçekleştirilmiştir.


6. Kalp ve akciğer nakli

Tüm konservatif ve cerrahi seçenekler tükendiğinde, şimdiye kadar sorunu çözmek için son umudun gerşekleçmesi için nakil en etkili yoldur. Donör organların aşırı sıkıntısı nedeniyle, nakli sadece birkaç hasta için yapmak mümkündür ve bu nedenle tedavi yaygın biçim haline gelmemiştir. Berlin Alman Kalp Merkezi'nde hastanın yaşı 8 gün ile 74 yıl arasında değişir. Şu anda, Berlin Alman Kalp Merkezi'nde bir kalp nakli sonrası yaşam beklentisi bir yıl sonra % 80, beş yıl sonra % 60, on yıl sonra ve daha fazla % 50 oluyor. Ameliyat sonrası kontrol ekokardiyografi ve uzaktan kumanda sistemi (intramiyokardiyal elektrokardiyografi, IMEG) tarafından sağlanır. Kalp kası biyopsisi çok nadir durumlarda yapılır.


7. Yapay kalp programı

Uygun bir donör bulunana kadar kalıcı bir dolaşım desteği olarak kalp fonksiyonunu gidermek ve kanı geri yüklemek için kalp nakli bekleyen hastalarda yapay dolaşım desteği için kalbi destekleyen pompalar kullanılıyor. Berlin Alman Kalp Merkezi'nde yılda bir tam implante yapay kalp dahil olmak üzere çeşitli modifikasyonlarla 160'dan 200'e kadar yapay kalp transplantasyonu yapılır.


8. Yenilikçi yöntemler

Rejeneratif kök hücre transplantasyonu

Geniş miyokard infarktüsü (kalp krizi) geçiren hastaya koroner arter baypas cerrahisi sırasında kemik iliğinden otolog kök hücreler enjekte edilir. Enjeksiyon miyokard kalp krizinden sonra kalbin kısmen yara olan tarafında gerçekleştirilir. Böylece, kalp kası en iyi geri kazanım elde eder.


Hibrid cerrahi

Berlin Alman Kalp Merkezi'nde (DHZB'de) kombine hibrit çalışması için tasarlanmış bir ek anjiyografik ekipmanları ile ameliyathane bulunmaktadır. Burada kardiyolog (çalışma) ve pediatrik kardiyolog veya cerrah endovasküler (kateter müdahalesi) işbirliği yapıyor.

 

İç Hastalıkları Kliniği – Kardiyoloji
Yönetici – Profesör, Tıp Bilimleri Doktoru Ekkart Flek.

1. Tanı ve tedavi

Berlin Alman Kalp Merkezi yıl boyunca, 3000 sabit ve 6000 poliklinik hastaya tanı ve tedavi konusunda yardım gösterme kapasitesine sahiptir. Yılda kardiyak için 2000 Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) tarayıcılar (1.5 ve 3.0 Tesla) dahil, yaklaşık 7000 tahlil anketleri gerçekleştiriliyor. Yıllık 3000 invaziv tanı testi (kardiyak kateterizasyon, elektrofizyolojik inceleme, invaziv intravasküler ultrason muayenesi (IVUS), miyokard biyopsi) gerçekleştiriliyor. Koroner kalp hastalığı vakalarının % 70'den fazlasında tanı faaliyetleri ile birlikte kateter yoluyla endovasküler tedavi uygulanıyor. Buraya aynı zamanda diğer tüm kalp damarlarının (karotis arterler, renal arter, pelvis ve bacak atardamarı) değil, damar geçirgenliğinin (anjiyoplasti rekanalize) genişleme ve restorasyonu da aittir. Endovasküler girişimlerin % 40'dan fazlasında ilaç kaplı maddeli stentler (Drug-Eluting-Stents) kullanılır. Ek girişimsel işlemler: silindirler (valvuloplasti) kullanarak kalp kapakçığı fonksiyon restorasyonu, hipertrofik obstrüktif kardiyomiyopati zamanı ventriküler septal ablasyon, delinme sırasında yabancı cisimler kaldırmak ve damarları kapatmak için sistemlerin uygulanması. Elektrofizyolojik araştırmalar sırasında tek ve çift odacıklı kalp pili implantasyonu, implante defibrilatör (ICD), sol dal bloğu ve kalp yetmezliği olan hastalarda ritim ve tedavinin zamanlaması tedavisi için üç odacıklı kalp pili implantasyonu dahil olmak üzere mümkün olan tüm yöntemler kullanılır. Bölümde elektrofizyolojik araştırmalar grafik teknolojileri ve terapiler kullanarak kardiyak aritminin her türlü tedavisi (laboratuvarda EP-Kokpit sistemi ile navigasyon) yapılıyor.

 

2. Bilimsel etkinliğin ana yönleri

 • aterosklerotik lezyonların değişimlerinin erken tanısı ve ilk aşamada aterosklerozun yaranama mekanizmaları
 • kalp yetmezliği
 • hipertansiyon
 • ateroskleroz oluşumu (ör. endotel araştırması)
 • moleküler biyolojik yöntemler, kalp ve kan damarlarının dokuya zarar için sorumlu genlerin düzenlenmesi hakkında bilgi elde etmek için
 • hücre yapıları ve antikorlar kullanılarak, özellikle aterosklerotik istilanın karakteristik proteinlerinin tanımlanması
 • kararsız anjin konularının incelenmesi
 • anjiyoplasti sonrası tekrar daralma
 • rekanalizasyon, operasyonel veya girişimsel revaskülarizasyon ve kalp nakli sonrasında çalışma durumları
 • invaziv olmayan stres testi kullanımı

 

Konjenital kalp hastalığı kliniği / Pediatrik kardiyoloji
Yönetici – Profesör, Tıp Bilimleri Doktoru Felix Berger.

Konjenital Kalp Hastalığı / Pediatrik Kardiyoloji Bölümü (20 yatak ve prematüre Yoğun Bakım Şubesi için yedi yer), yenidoğan ve bebeklerin, çocukların ve konjenital kalp hastalığı olan her yaştan yetişkinlerin tedavisi için tasarlanmıştır.

1. Konjenital kalp hastalığı olan çocuklar

Konjenital kalp hastalığı , ya da büyük damarların çok ağır hastalığı, tedavi edilmezse ölüme yol açan, dolaşım sistemini etkileyen, basit kusurlar arasında olabilir. Yaklaşık 30 yıl önce, "Konjenital kalp hastalığı" tanısı ölümcül olarak kabul edilirdi. Tedavi olmadan, hastaların sadece % 30'u yetişkinlik yaşına ulaşa bilirdi. Bugün, pediatrik kardiyoloji ve kalp cerrahisi, anestezioloji, yoğun bakım ve özel bakım geliştirilmesi sayesinde konjenital kalp hastalığı ile yenidoğanların % 90 yetişkinlik yaşına ulaşa biliyor ve normal ve kaliteli yaşam elde etmek şansı var. Operatif tedavi yöntemi ile paralel kalbin kateter tedavisi de geliştirildi. Bu teknolojiler sayesinde mümkün cerrahi müdahale girişimlerini önlemek, ya da en azından çocuk gelişiminin daha olumlu küme aşamasına ulaştırmak mümkündür.

2. Konjenital kalp hastalığı olan yetişkinler

Bu hastalık olanların çoğunda kronik olur, düzeltme ve müdahale yöntemlerine bağlı olarak değişebilir, yaşam boyunca hayatı tehdit eden ve bazı durumlarda kalite kısıtlanmasına yol açan diğer hastalıklar, sakatlık ve hayatı etkileyen bir bir durum ortaya çıka bilir. Zaten bugün hastaların artması erişkin hastalar hakkında önemsiz grup gibi konuşmamıza imkan sağlamıyor. DHZB'nin erişkin hastalarının % 40 kadarı pediatrik kardiyoloji bölümünde özel tedaviden geçiyor. Berlin Alman Kalp Merkezi'nde , gerekirse, doğumdan yetişkinliğe kadar bu grup hastalarda tıbbi yardım sağlamak için danışmanlık konsepti kabul edilmiştir. Kronik hastalarda hayat boyu, destek konseptine bağlı olarak diğer kendi kendine yardım gruplarıyla yanı sıra, ayrıca oluşturulan JEMAH e.V (gençlik ve konjenital kalp hastalığı olan yetişkinler) DHZB bünyesinde olan kendi kendine yardım federal derneğidir.

3. Kateter testi ve müdahale

Özel donanımlı bir laboratuvarda çocuklarda 500 kateter müdahalesi dahil olmak üzere yıllık 800 kateter testi yapılıyor. İlk olarak, radyolojik gözetimde tanı amacıyla kalp ve kan damarları testi yapılmıştır. Kateter müdahale gerekli ve mümkün ise de, aynı zamanda örneğin, ortadan, aort veya kalp kapak kusurları ya da kapalı bölümleri anormal intra- veya ekstrakardiyak şantlar daralmasının da giderilmesi yapılıyor.

4. Yenilikçi terapi

Kalp yetmezliğinin son aşamasında iyileştirmeye yönelik yeni konseptler pulmoner hipertansiyon ve hibrid yöntemi tedavisinin (kateter müdahale, kalp cerrahisi ile kombine tedavisinin) daha da geliştirilmesidir. Yenilikçi teknolojiler tıkalı damar rekanalizasyonunu tanımlıyor. Kompleks konjenital kalp hastalığı tedavisi için tanı ve ofiste kullanılan tedavi yöntemleri, örneğin elektrostimulyator ve resenkronizasyonu için Doppler dokular (TussueDoppler) araştırma yöntemlerinin kullanılması veya Ehsog (BerlinHeart firması) mekanik dolaşım sistemleri kullanımı, ünlü bölgesel ve uluslararası araştırma grupları ile işbirliği içinde geliştirilmiştir. Bölümün ana odak alanı girişimsel kardiyolojidir, onun yanı sıra, çocukların karmaşık kalp kusurları ve post-operatif tedavisi de dahil olmak üzere yapay kalp nakli veya kalp ve / veya akciğer transplantasyonu öncesi ve sonrası tedavidir. Charite Kliniği (Merkezi'n Ortağı) çocuklarda ve erişkinlerde kalp ritim bozukluklarının tanı ve tedavisini yapıyor.

5. Bilmsel araştırma alanları

 1. girişimsel tedavilerin daha da geliştirilmesi
 2. pulmoner hipertansiyon tedavisi
 3. konjenital kalp kusurlarının uzun vadeli çalışmaları
 4. konjenital kalp kusuru olan hastalarda, kalp ve akciğerlerin remodelleştirilmesi
 5. erişkinlerde konjenital kalp hastalığı
 6. ameliyat sırasında nöroproteksiyon ve miyokardın proteksiyonu
 7. hibrid tedavisinin kullanımı

 

Anesteziyoloji Enstitüsü
Yönetici – Profesör, Tıp Bilimleri Doktoru Herman Cuppe.

Kardiyovasküler ve göğüs kliniği gibi uzmanlaşmış Berlin Alman Kalp Merkezi'nde kardioanestezi de vardır. Karmaşık bir ameliyatın başarılı bir sonuç için kardiyak cerrahi ve anestezi işbirliği çok önemlidir. Bu kardioanestezi kardiyak cerrahi ile paralel olarak geliştirilmiş ve genel anestezinin özel bir alanı olduğu bilinmektedir. Yeni ilaçlar bilgisayar kontrollü anestezi ve kardiyovasküler komplikasyonlar, yapay solunum cihazları ve daha az invazif izleme yöntemleri karmaşık ameliyatları tüm yaştaki hastalarda başarıyla yürütmeği daha güvenilir eder ve tedavi için etkilidir.


1. Ameliyat öncesi

Bir hekim olarak anestezi yapan şahsın rolü hastanın uykusunu sağlamak ve aynı anda ameliyat nedeniyle ağrıları rahatlatmak için garanti vermekdirse, şimdi artık bu tanı çok dar olarak kabul edilir. Berlin Alman Kalp Merkezi'nin anestezisti hastanın refahı için ve ameliyat sırasında tüm yaşamsal fonksiyonların bakımı ve daha sonra yoğun bakımdaki durumundan sorumludur. Bu nedenle, onun çalışması operasyon öncesi sedasyon ve ön inceleme hakkında danışma zamanı başlar. Hastaya ayrı olaraq anestezi ve yaklaşan operasyon ile ilgili konularda planlı bilgi verilmelidir. Ağrıyı ortadan kaldırmak ve hayati vücut fonksiyonlarını sürdürmek için kullanılan modern gözetim yöntemlerinin potansiyel risk ve tekniği tartışılmaktadır.


2. Anestezik izleme

Modern anestezi kullanımı üç bölümden oluşmaktadır: uykuya dalış ve onun seyri, ağrı ve kas gevşemesinin kaldırılması. Bu işlemler geri dönüşümlü olduğu için, güvenlik nedenlerinden dolayı, sürekli olarak ölçülebilir ve izlenebilir olmalıdır. Cerrahi kardiyopulmoner bypass kullanılarak ve bazı durumlarda vücut hipertermi yanı sıra, uzun süreli solunum desteği veya mekanik dolaşım sistemleri için patofizyolojik ilişkilerin derin bir bilgiye sahip olma ihtiyacını gerektirir. Beyin, en çok oksijen sıkıntısı durumunda tehlikeye girdiyi için sürekli denetim ihtiyacı var. Berlin Alman Kalp Merkezi'nde tipik elektroentselografi, transkranial Doppler ve küçük çocuklar için kullanılan işlemler sırasında çocuğun beyin oksijen kaynağının temin edilmesini izlemenize olanak sağlamak için sürekli ve non-invaziv kızılötesi spektroskopi kullanılır. Hemen hemen tüm müdahaleler ve ameliyat sonrası kalp fonksiyonu işlem sonucunu ya da değerlendirmesini izlemek için yemek borusu yoluyla ekokardiyografi kullanılır.


3. Kan kullanımını azaltmak yöntemleri

Ameliyat için hazırlık döneminde hematopoetik sistemin uyarımı ve / veya hastanın ilk kan numunesi yapılır. Ameliyat sırasında, hemodilüsyon ile birlikte (hemen önce cerrahi hastanın kan plazması sodyum ile değiştirilir ve cerrahi müdaheleden sonra geri akması sağlanır) yöntemi yanı sıra ameliyat sırasında kaybedilen kendi kanının toplanarak işlenmiş, filtre edilmiş ve hangi kullanıldığında yine hastanın kan dolaşımı içine yönlendirilen hücreleri tasarruf teknolojisi (Cell Saving) kullanılır. Operasyonlar sonrası hastaların bakımı toparlanma odasında (altı yatak), ya da üç yoğun bakım bölümünden (49 yataklı) birinde gerçekleştirilir. Kalp hastalığı, akciğer ya da kan damarları ile birlikte metabolik bozuklukları olan birçok hasta obezite, hipertansiyon, böbrek ya da karaciğer fonksiyonu ile etkilenir. Modern anestezi önemli bileşenleri hastanın operasyona yol açan hastalıklarını dikkata alınması, üstelik amleyathanede ve yoğun bakım ünitesindeki hastanın uzman bakımı ile ilgili olarak işlerin yapılmasıdır.

4. Prematüre ve yenidoğan çocukların anestezisi

Operasyonlarda özellikle dikkat prematüre doğanlara ya da bebeklere verilir. Berlin Alman Kalp Merkezi'nde yıllık pediatrik kalp cerrahisi programı çerçevesinde konjenital kalp hastalığı için yaklaşık 500 müdahale düzenledi. 110 ml arasında bir dolum hacmine sahip suni dolaşım destek sistemi en az 3 kg ağırlığında çocuklarda, kan kullanmadan ameliyat yapılmasını sağlar.

 

Kaynak: Berlin Alman Kalp Merkezi - Türkçe Vikipedi Özgür Ansiklopedi

Okunma 7168 defa Son Düzenleme: Pazar, 20 Mart 2016 23:49
Bu kategoriden diğerleri: « İstanbul Hastaneler Listesi

Yorum Ekle

Gerekli olan (*) işaretli alanlara gerekli bilgileri girdiğinizden emin olun. HTML kod izni yoktur.